Αρχική Σελίδα Επικοινωνία English Version
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

1998 – 2001: Ίδρυση της εταιρείας και καθιέρωσή της στον κλάδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών

2001 – 2004: Μεταφορά έδρας και ολοκλήρωση εγκαταστάσεων

2004 έως σήμερα: Περαιτέρω επέκταση ιατρικών δραστηριοτήτων
Η ΕΤΑΙΡΙΑ |  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ |  ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ |  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ |  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το site κατασκευάστηκε και φιλοξενείται
από την Mediascape Ltd